کونگ فو توآ (سنتی)در یک نگاه

هنر اصیل و ریشه دار کونگ فوتوآ از سال 1349 با انگیزه رشد و توسعه تفکر رزمی و فن و علمی ایرانیان در ارتش بنیانگذاری و از سال 1352 به طور رسمی در جامعه تعلیم داده شد. این هنز ریشه در هزاران سال تاریخ و تمدن ایران زمین دارد مردمی که در جنگیدن و هنرهای رزمی صدها سال سرآمد همه ملتهای جهان بودند و کمتر ملتی را می شناسیم که تحت تاثیر آداب و سنن و فرهنگ ایراینیان قرار نگرفته باشد اما متاسفانه در قرن اخیر شاهد ورود فرهگهایی بودیم که اگر چه متاثر از فرهنگ و سنت ها به این مرز و بوم از گذشته دور می باشد اما به نام های دیگری معرفی گردید. هنرهای رزمی که به نام خاور دور در سرزمین ما رشد و نمود پیدا کرد در واقع بازخورد فرهنگ و هنر رزم ایران باستان به صورتی امروزی تر به ما بوده است که با ظهور هنر کونگ فوتوآ که برگفته از شعائر دینی و ملی ماست نه تنها بخش مهمی از فرهنگ هنرهای رزمی ایران باستان احیاء گردد بلکه تا حدود قابل توجهی از رشد و توسعه هنرهای رزمی دیگر جلوگیری نموده و صدها هزار جوان علاقه مند اکنون در این هنر و یا سبک های منشعب از آن فعالیت می کنند و این هنر امروز نه فقط در کشور بلکه در جهان نیز به عنوان یکی از قویترین سبکهای رزمی جهان با سبکهای دیگر به رقابت می پردازد. ادامه مطلب>

گالری

اخبار